• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

 • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

 • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

 • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

 • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

 • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

គោលដៅរបស់សមាគម

សមាគមយើងបានរៀបចំឡើង ក្នុងគោលបំណងដូចជា៖

 1. បង្កើនចំណងមិត្តភាពរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយនឹងប្រទេសអូទ្រីស
 2. រក្សាបណ្តាញ ទំនាក់ទំនងសិល្បៈ និង វប្បធម៌ខ្មែរ និងអូទ្រីស
 3. ចូលរួមចំណែកជួយកាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្រ និងអនក្ខរភាព៖
  • ក្នុងគម្រោងការពារ និងថែទាំសុខភាព
  • ក្នុងគម្រោងរបៀបវារៈផ្នែកគរុកោសល្យ និង
  • ក្នុងគម្រោងបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រ និងភាសាខ្មែរ
 4. ផ្ដល់ជូនព័ត៌មានអំពី៖
  • សិល្បៈ និងវប្បធម៌ខ្មែរ
  • ការស្មុំកូនយកមកចិញ្ចឹម
  • ជំងឺ និងការថែទាំសុខភាពទូទៅ
  • សកម្មភាព​ និងស្ថានភាពច្បាប់ និង​នយោបាយ​​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​កម្ពុជា
  • ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ និងច្បាប់ទូទៅនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីស និង
  • ការផ្លាស់ប្ដូរសិស្សនិស្សិតរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងប្រទេសអូទ្រីស

   

Unsere Ziele

Unser Verein, dessen Tätigkeiten nicht auf Gewinn gerichtet sind, hat das Ziel und Zweck:

 1. Verstärkung der freundschaftlichen Beziehung zwischen Königreich Kambodscha und Österreich
 2. Vernetzung der österreichischen und Khmer-Kunst und -Kultur
 3. Beitragen zur Soziale Unterstützungs- und Hilfeleistung in Kambodscha und in Österreich
  • Medizinische und Rehabilitationsprojekte
  • Pädagogische Projekte
  • Sprachprojekte
 4. Informationsaustausch
  • Khmer-Kunst und -Kultur
  • Adoptionsangelegenheiten
  • Krankheiten und Gesundheitswesen
  • Gesellschaftliche und rechtliche Lage in Kambodscha
  • Integrations- und Rechtsangelegenheiten in Österreich und
  • StudentInnenaustausch zwischen Königreich Kambodscha und Österreich