• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

 • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

 • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

 • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

 • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

 • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

ក្រុមការងារ

ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើង បាន​សំរេចចិត្តចងក្រងក្រុម និង​ ជាសមាគម​នេះ​ឡើង​គឺ​សំរាប់​ជួយជ្រោម​ជ្រែង​ដល់​ជនក្រីក្រ និង ជនរងគ្រោះគ្រប់​ប្រ​ភេទ។ លើសពីកិច្ចការរួម​ក្នុង​សមាគម​ យើងបានបែង​ចែក​ការងារ​ដល់​សមាជិកថ្នាក់​ដឹកនាំ​តាមជំនាញ រួមមាន៖

 • វិស្វករ ការ កោសល្យ៖
  បង្រៀនភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យា, បកប្រែភាសា ខ្មែរ-អាល្លឺម៉ង់ត៍ និង អាល្លឺម៉ង់ត៍-ខ្មែរ, ផ្ដល់ជូនព៌តមាន​អំពី​ព្រះ​រាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា និង អំពី​ប្រទេស​អូទ្រីស។
 • វេជ្ជៈបណ្ឌិត ស្ត្រោស រ៉ែនហ៊ីល្ត​៖
  ផ្ដល់ជូនព៌តមាន និង ចំលើយដែលទាក់ទងទៅ​នឹង​សុខ​ភាព និង អំពី​ប្រទេស​អូទ្រីស។
 • វេជ្ជៈបណ្ឌិត កាស្កេ អាឡិចសាន់ឌើរ​៖
  ផ្ដល់ជូនព៌តមាន និង ចំលើយដែលទាក់ទងទៅ​នឹង​សុខ​ភាព និង អំពី​ប្រទេស​អូទ្រីស។
 • បណ្ឌិតច្បាប់ ពីមពែល ការីណា​៖
  ផ្ដល់ជូនព៌តមាន​ និង ចំលើយដែលទាក់ទងទៅ​នឹង​ច្បាប់​ និង អំ​​ពី​ប្រទេស​អូទ្រីស។
 • វិស្វករ អាន់ឌ័រហ្វើរ វេរ៉ូនីកា៖
  ផ្ដល់ជូនព៌តមាន និង ចំលើយដែលទាក់ទងទៅ​នឹងផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច ពន្ធដារ និង អំពី​ប្រទេស​អូទ្រីស។
 • វិស្វករ បណ្ឌិត ឈឹម កុសល់៖
  ផ្ដល់ជូនព៌តមាន និង ចំលើយដែលទាក់ទងទៅ​នឹងបច្ចែកទេស និង ទំនាក់​ទំនង​ក្រុមហ៊ុន បក​ប្រែ​ភាសា ខ្មែរ-ឆេកូ, -ស្លូវ៉ាគី, -អង់គ្លេស និង ភាសាឆេកូ-, ស្លូវ៉ាគី- និង អង់គ្លេស-ខ្មែរ។

លើសពីនេះ យើងមានអ្នកជួយ​ជ្រោម​ជ្រែង​ជាច្រើននាក់​ទៀត។

ក្រុមសមាគមយើងនឹងផ្ដល់ជាដំណឹង និង ជាចំលើយដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​​ព្រះរាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា និង ប្រទេស​អូទ្រីស ដល់​ជន​គ្រប់​រូប។ ប្រសិនបើសំនួរណាមួយ ដែលក្រុមយើង​មិន​​អាច​​ឆ្លើយ​​បាន នោះ​ក្រុម​យើង​ខ្ញុំ​​នឹង​ចង្អុល​បង្ហាញ​លោក​អ្នក​​​ទៅ​ទី​កន្លែង ឬទៅ​អ្នក​​ជំនាញ​​ពិត​​ប្រាកដ​​តាម​ការ​គួរ។

Unser Team

Wir haben uns entschieden ein gutes Team zu bilden, um unsere Aktivitäten gemeinsam für die Armen und Benachteiligten durchzuführen.
Außer gemeinsamen Tätigkeiten wird die wichtige Aufgabe an die verantwortliche Person eingeteilt, und zwar:

 • Dipl.-Ing.(FH) Kosal KAR:
  Unterrichtet Khmer-Sprache und Mathematik, übersetzt die Sprachen Khmer-Deutsch und Deutsch-Khmer, gibt Information über Königreich Kambodscha und Österreich.
 • DDr. Med.Phil. Reinhild STRAUSS, MSc: 
  Gibt Information über Gesundheitswesen und über Österreich.
 • Dr. Alexander KASKE: 
  Gibt Information über Gesundheitswesen und über Österreich.
 • Dr. Carina PIMPEL:
  Gibt Information über Rechtsangelegenheiten und Information über Österreich.
 • Mag. Veronika ANDORFER:
  Gibt Information über Finanzwesen und Steuerangelegenheiten sowie Information über Österreich.
 • Dipl.-Ing. Dr. Kosal CHHIM:
  Gibt Information über Technologie, Unternehmenswesen, übersetzt die Sprachen Khmer-Tschechisch, -Slowakisch und -Englisch und Tschechisch-, Slowakisch- und Englisch-Khmer.

Außerdem haben wir noch mehrere Unterstützer/Helfer.

Wir geben gerne Informationen an alle Personen weiter oder antworten Fragen betreffend Königreich Kambodschas und Österreichs. Die Fragen, die wir nicht beantworten können, werden wir Sie gerne an richtige Stelle bzw. Person weiter zuweisen.