• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

បកប្រែភាសា ខ្មែរ-អាល្លឺម៉ង់ត៍

សមាគមយើងខ្ញុំមិនទាន់មាន​សិទ្ធិ​ពេញលេញតាមផ្លូវច្បាប់​ ក្នុងការ​បក​ប្រែ​ភាសាអាល្លឺម៉ង់ត៍-ខ្មែរ និង ខ្មែរ-អាល្លឺម៉ង់ត៍នៅ​ឡើយ​ទេ។ បច្ចុប្បន្ន ក្រុមយើង​ខ្ញុំ​កំ​ពុង​រៀន​បំ​ប៉ន​បន្ថែម ក្នុង​ការ​បក​ប្រែ​ភាសា​ទាំង​ពីរនេះ​។ តែដោយសារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អូទ្រីស​​គ្មាន​អ្នក​បក​ប្រែ​ភាសា អាល្លឺម៉ង់ត៍-ខ្មែរ និង ខ្មែរ-អាល្លឺម៉ង់ត៍ ​​ពេញសិទ្ធិក្នុង​តុ​លា​ការជា​ផ្លូវការ ហើយ​យោល​តាម​សំណូម​ពរពី​សាលា​ក្រុង នៃ​ទី​ក្រុង​​វីយែន និងបទពិសោធន៍ខ្លះៗ​ក្នុង​ការ​បក​ប្រែភាសា នោះក្រុម​យើង​ខ្ញុំ​​អាច​​ទទួល​​បក​​ប្រែ ដូចជា៖ ឯកសារទូទៅ វីដេអូ​ខ្លីៗ​ ភាពយន្តឯកសារ និងផ្ទាល់មាត់នៅតុលាការ ។ល។ បាន។

 

Sprachübersetzung

Als anerkannter Gerichtsdolmetscher für die Sprachen Deutsch-Khmer und Khmer-Deutsch sind wir noch nicht. Da es in Österreich gar keinen solchen Gerichtsdolmetscher gibt, möchten wir in diesem Bereich einarbeiten und Aufgaben, wie die Übersetzung von Dokumenten, Kurz-Filmen und auch mündliche Dolmetschen beim Gericht usw. übernehmen.

Sie können uns per Mail kontaktieren: office(at)anit-khmer.net