• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍

បច្ចុប្បន្នយើងមិនទាន់មានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍​​ដាក់តាំង​ជូន​លោក​អ្នក​ទេ។ នៅ​ពេល​ខាង​មុខ​ ប្រ​សិន​បើយើង​មាន យើង​នឹង​ដាក់​បង្ហាញ​នៅលើ​ទំព័រ​នេះ ជូន​លោក​អ្នក។​

សូមអរគុណ។

Souvenirs

Zurzeit haben wir noch keine Souvenirs direkt aus Kambodscha anzubieten.
In der Zukunft, falls wir sie haben, werden sie hier für Sie bereitgestellt.

Vielen Dank.