• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ២០១៤-Khmer Neujahr 2014

ការបើកកម្មវិធី បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរថ្មី ឆ្នាំមមីអដ្ឋស័ក ព.ស ២៥៥៨ គ.ស ២០១៤

Eröffnung der Khmer Neujahrfeier, das Jahr des Pferdes 2558, A.C 2014.

លោកវិស្វករ ការ កោសល្យ ប្រធានសមាគម អាណិតខ្មែរ ប្រចាំនៅទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស

Herr Dipl.-Ing.(FH) Kosal KAR; Obmann das Vereins ANIT Khmer in Wien/Österreich

ការប្រគំតន្ត្រី សម្ដែងដោយក្រុមតន្ត្រីចំរុះនៅទីក្រុងវីយែន

Musikinstrumente: Keyboard+Geige; Gespielt von Musikgruppe in Wien

របាំខ្មែរ៖ បុប្ផាលោកីយ៍ សម្ដែងដោយក្រុមសិល្បៈកុមារនៅទីក្រុងវីយែន (បង្ហាត់ដោយ Mag. Socheat Chorn)

Khmer Tanz: Bopha Loekey; Präsentiert von Kinder Tanzgruppe in Wien (Trainiert durch Mag. Socheat Chorn)