• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

ការផ្សព្វផ្សាយ

នៅលើទំព័រនេះ មានដាក់​បង្ហាញ​ជូន​លោក​អ្នកសំរាប់ អាន ស្ដាប់ និងទស្សនា ដូចជា៖ រូបភាព បទចំរៀង កំណាព្យ និងវីដេអូ​ខ្លីៗ។

 

Khmer Media

Auf dieser Seite werden verschiedene Fotos, Musiken, kurze Videofilmen für Sie zur Verfügung gestellt.