• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

នាយកដ្ឋាន MA17

សមាជិកសមាគមយើង​បានទទួល​ដំណឹងអំ​ពីច្បាប់​ក្រឹត​ក្រម​សមាគម ​តាមរយៈ​សិក្ខា​សាលា និង ​តាម​ការ​ផ្តល់​ព៌តមាន​ពីនាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍​នៃ​ទី​ក្រុង​វីយែន។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ បុគ្គលិក​នៃនាយក​ដ្ឋាន​អន្តោ​ប្រវេសន៍​មួយចំនួន​ក៏បាន​មក​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​របស់​សមាគម​យើង​វិញ​ដែរ។ ដូច្នេះហើយទើបទំនាក់ទំនង និង កិច្ចសហការរបស់យើងរក្សាបានល្អជាដរាប។

Link ទៅនាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍​ MA17

 

MA 17

Einige unserer Vereinsmitglieder besuchen Infoveranstaltungen und holen sich viele Informationen betreffend Vereinswesen von MA17 Wien Süd/West (Integration und Diversität). Bei unseren Festen sind einige Personen von MA17 auch wiederum anwesend. Dadurch sind die Kontakte und Kooperationen ganz gut gepflegt.

Link zu Integration und Diversität MA17 Wien

 

សហគមន៍សមាគម អាស៊ីក្នុងអូទ្រីស

សមាគមយើងជាសមាជិកមួយ​ក្នុង​សហគមន៍សមាគម "អាស៊ីក្នុងអូទ្រីស" (ឈ្មោះដើម៖ អាស៊ីក្នុងវីយែន)។ យើង​មិន​​ត្រឹម​តែ​សហការ​ណ៍​គ្នា​​យ៉ាង​​ជិត​​ស្និទ្ធ​ជា​មួយ​​នឹង​​​សមាគមនៃ​ប្រទេស​អាស៊ី​ទាំង​​ឡាយ​​ក្នុង​​សហ​គមន៍​ស​មា​គម​​ប៉ុណ្ណោះទេ គឺ​ថែមទាំង​ជា​មួយ​នឹង​សមា​គម​​ដ៏ទៃ​ទៀត​ផង​ដែរ។

Link ទៅសហគមន៍សមាគម Asien in Wien

 

Asien in Österreich

Unser Verein ist Mitglied des Dachvereins "Asiatische Gemeinschaft in Österreich" (früherer Name "Asien in Wien). Wir arbeiten eng zusammen nicht nur mit allen asiatischen Vereinen des Dachvereines, sondern auch mit vielen anderen Vereinen.

Link zu Asien in Wien

 

មណ្ឌលយុវវ័យ Stadlau

សមាគម អាណិតខ្មែរ​ មានកិច្ច​សហការដ៏ល្អ ជាមួយនឹងមណ្ឌលយុវវ័យ Stadlau Don Bosco។ ទីនោះ យើងបានទទួលបន្ទប់​មួយ​​ សំរាប់​​បង្រៀន​ភាសា​ខ្មែរ​ដល់​អ្នក​​ដែល​មាន​​ចំណាប់​​អារម្មណ៍​។

Link ទៅ​មណ្ឌលយុវវ័យ Stadlau

Jugendzentrum Stadlau

Dank Jugendzentrum Stadlau, Don Bosco, Pfarre Stadlau, können wir einen kleinen Raum bekommen, um Khmer-Sprachkurs für alle Interessenten unterrichten zu können.​

Link zu Jugendzentrum Stadlau

សមាគម Kiddy Coach

សមាគម អាណិតខ្មែរ ចូលរួមយ៉ាងជិតស្និទ្ធ​ជា​មួយ​នឹង​សមាគម Kiddy Coach ​ក្នុង​​ការ​​រៀបចំ គ្រប់គ្រង និង អនុវត្ត​នូវ​​គំរោង​ជំ​នួយ​​ផ្សេងៗ​សំរាប់​ជួយដល់​សាលា​រៀន និង សិស្សានុសិស្សក្រីក្រ​ខ្មែរ នៅក្នុង​ឃុំ​កោះធំ់់៎"ក" ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល។

Link ទៅទំព័រ Kiddy Coach

Verein Kiddy Coach

Der Verein ANIT Khmer arbeitet eng mit Verein Kiddy Coach bei Planung, Koordinierung und Durchführung des Schulprojektes  in Kommune Koh-Thom "A", Bezirk Koh-Thom, Provinz Kandal zusammen. 

Link zu Verein Kiddy Coach

សមាគម KiKiHe

សមាគម អាណិតខ្មែរ សហការណ៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធ​ជា​មួយ​នឹង​សមាគម KiKiHe ​ក្នុង​​ការ​​​រក្សា​ទំនាក់​ទំនង​ដ៏​ល្អ និងផ្លាស់​ផ្ដូរព័ត៌មាន។

Link ទៅគេហទំព័ររបស់សមាគម KiKiHe

Verein KiKiHe

Der Verein ANIT Khmer arbeitet eng mit Verein KiKiHe bei Vernetzung und Informationsaustausch zusammen. 

Link zu Verein KiKiHe

វិទ្យាស្ថាន IKTT

សមាគម អាណិតខ្មែរ សហការ និង ជួយគាំទ្រ​វិទ្យាស្ថាន IKTT (Institute of Khmer Traditional Textiles) ក្នុង​ការផ្សព្វផ្សាយ​ព៌តមាន និង ផ្ដល់​ដំណឹង​ផ្សេងៗ​អំពីសំពត់​ និង ក្រណាត់សូត្រខ្មែរ។

Link ទៅគេហទំព័រ IKTT

Institut IKTT

Verein ANIT Khmer kooperiert und unterstützt IKTT (Institute of Khmer Traditional Textiles)  in Form von Werbung und Info-Weitergabe über Khmer Special-Seide zu machen.

Link zu IKTT

មូលនិធិ ASIENHAUS

សមាគម អាណិតខ្មែរ សហការជាមួយនឹងមូលនិធិ ASIENHAUS ក្នុង​ការផ្សព្វផ្សាយ​ព៌តមានទូទៅ និង​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ​​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ស្រុក​ខ្មែរ។

Link ទៅគេហទំព័រ Asienhaus

Stiftung ASIENHAUS

Verein ANIT Khmer kooperiert mit Stiftung ASIENHAUS in Form von Weitergabe verschiedener Informationen und aktueller Nachrichten.

Link zu ASIENHAUS