• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

បង្រៀនអក្សរ និងភាសាខ្មែរ

សមាគមយើង​បានផ្អាកការបង្ហាត់​បង្រៀនអក្សរសាស្ត្រ និង ភាសា​ខ្មែរ​ តាំង​ពី​ខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​២០១៨ម៉្លេះ។ នេះមកពីទាំងអ្នកបង្ហាត់បង្រៀន ទាំង​សិស្ស ពុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់។ នៅពេលខាងមុខ សមាគម​យើង​​នឹងរៀបចំ​បន្ត​​ការបង្ហាត់​បង្រៀន​​អក្សរសាស្ត្រ និងភាសាខ្មែរ​ដល់​អ្នក​ដែល​មានចំណាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីទៀត។

Khmer Sprachkurs

Der Verein ANIT Khmer hat seit September 2018 den Khmer Sprachkurs unterbrochen. Grund dafür war es, dass sowohl der Ausbilder als auch die Interessierten zu wenig gemeinsame Zeit finden. In der nächsten Möglichkeit wird der Sprachkurs wieder für alle Interessierten starten.