• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

ប្រទេសអូទ្រីស

ព៌ត័មានខ្លីៗអំពីប្រទេសអូទ្រីស

សាធារណរដ្ឋអូទ្រីស

(សហព័ន្ធរដ្ឋ)

         

     ​​   ទង់ជាតិ                     និមិត្តរូប

ភាសាជាតិ

អាល្លឺម៉ង់ត៍

ទីក្រុង

វីយែន

សហព័ន្ធប្រធានាធិបតី

អាឡិចសាន់ឌើរ វណ្ដាបេលឡឹន

សហព័ន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រី

សេបាស្ជាន ខួត្ស

ចំនួនប្រជាជន

8,82 លាននាក់

ក្រឡាផ្ទៃ

83.878 គ.ម.ក្រឡា

ប្រាក់កាស

អឺរ៉ូ (EUR)


ព៌ត័មានលំអិតសូមលោកអ្នកអាននៅលើ អ៊ីនទែរណេត (Wikipedia ឬក៏ Homepages ដ៌ទៃទៀត)។

 

Kambodscha

Eine kurze Information über Kambodscha

Königreich Kambodscha

Nation   Religion   König

       ​

           Flagge                  Wappen

Amtssprache

Khmer

Hauptstadt

Phnom Penh

Staatsoberhaupt

König Norodom Sihamoni

Regierungschef

Premierminister Hun Sen

Einwohnerzahl

16,7 Mio.

Fläche

181.035 km2

Währung

Riel (KHR)


Weitere Infos entnehmen Sie von Internet (Wikipedia oder verschiedene aktuelle Homepages).