• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

 • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

 • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

 • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

 • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

 • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

ទ្វារព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន និង ចម្លើយខ្លះៗ ដែលទាក់ទងទៅនឹងសមាគម អាណិតខ្មែរ​ យើង ទាក់ទងនឹង​ប្រទេស​អូទ្រីស​ និង ទាក់ទង​ទៅនឹង​ព្រះរាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា គឺ​មាន​ផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​នៅ​លើ​គេហ​ទំព័រ​យើងនេះ​ស្រាប់​។ បន្ថែមលើនេះទៀត យើងមាន​ជូន​ដំណឹង​អំ​ពីជំងឺ​ដង្កាត់​ផ្សេងៗ និង​ការ​ការពារ ក៏ដូចជាការពន្យល់ណែនាំខ្លះៗ​ផង​ដែរ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំនួរផ្សេងទៀត​ក្រៅ​ពី​ចំលើយទាំង​នោះ សូមលោក​អ្នក​ផ្ញើ​​​មក​​សមាគម​​យើង ​តាម​អ៊ីមែល​មក។ យើងនឹង​ជូន​ចំលើយ​​ទៅ​លោក​អ្នក​វិញ តាម​ការ​គួរ។ យើងមាន​ក្រុម​ព័ត៌​មាន​​មួយ​​ក្រុម​ ដែលអាច​ឆ្លើយ​នឹងសំនួរ​របស់លោក​អ្នកបាន។​
ដូចជាផ្នែក៖

 • ច្បាប់ (សំរាប់ជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីស)
 • ការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យ ការស្រាវជ្រាវ និង វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​បន្ត​ ព្រមទាំង​អាហា​រូប​ករណ៍ (សំរាប់និស្សិតខ្មែរ)
 • បច្ចេកទេស​ (អំពីកុំព្យូទ័រ និង សារធាតុ វត្ថុធាតុផ្សេងៗ)
 • ភាសា (ខ្មែរ អង់គ្លេស អាល្លឺម៉ង់ត៍ ឆេកូ និង ស្លូវ៉ាគី)
 • សេដ្ធកិច្ច (ក្រុមហ៊ុនទាក់ទងទៅស្រុកខ្មែរ ពន្ធដារក្នុងប្រទេសអូទ្រីស)
 • ស្មុំកូន (សំរាប់ជនជាតិអូទ្រីស)
 • សុខភាព និង​ ការធានារ៉ាប់រង (សំរាប់ជនជាតិខ្មែរទូទៅ)

office@anit-khmer.net

 

Infoportal

Einige Infos über unseren Verein, Österreich und über Königreich Kambodscha sind auf unserer Homepage zu lesen. Mehr dazu geben wir noch die Infos über verschiedene Krankheiten und deren Aufklärungen.

Falls Sie noch weitere Fragen haben, senden Sie sie per Mail an uns. Wir geben Antworten so rasch und so gut wir können. Unser Info Team kann vielleicht Ihre Fragen beantworten, und zwar in den Bereichen:

 • Gesetz und Rechtswesen (für alle Khmer in Österreich)
 • Studium an der Uni, Wissenschaftsarbeit und Weiterbildung sowie Stipendium (für Khmer Studenten)
 • Technik (Computer-Programme, -Anwendungen und Elemente)
 • Sprache (Khmer, Englisch, Deutsch, Tschechisch und Slowakisch)
 • Wirtschaft (betreffend Unternehmen und Steuer)
 • Adoption (für Österreicher)
 • Gesundheit und Versicherung (für alle Khmer)

office@anit-khmer.net