• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

ឥទ្ធិពលសមាគម

សូមលោកអ្នក​ជ្រាបជាព័ត៌មាន​៖
គេហទំព័រ www.anit-khmer.net នេះ ជាកម្មសិទ្ធរបស់សមាគម "អាណិតខ្មែរ" ប្រចាំ​​ទីក្រុង​វីយែន ប្រទេស​អូទ្រីស។ យើង​រក្សា​សិទ្ធិ និង​ ធានា​​​ទទួល​​ខុស​ត្រូវ​​សំរាប់​​តែ​អត្ថបទ និង​ រូបភាព ក៏ដូចជា​វីដេអូ ដែល​មាន​ក្នុង​​គេហទំព័រ​​​សមាគម​​យើងនេះ​​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

សំរាប់អត្ថបទ និង រូបភាពដែលភ្ជាប់តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​ពីខាង​ក្រៅ ក៏ដូច​ជា​ការ​ចំលង​នូវ​មេរោគ​ និង ការទន្ទ្រាន​នូវ​ដង្កូវ​ផ្សេងៗ នោះយើង​​ខ្ញុំ​មិន​ទទួល​​ខុស​ត្រូវឡើយ។​ កុំព្យូទ័រ​របស់​លោកអ្នក​ត្រូវ​មានការ​ទប់ស្កាត់ និង ការការពារប្រឆាំងនឹង​មេ​​រោគ​​ទាំង​នោះ​ឲ្យ​បាន​​គ្រប់​គ្រាន់។

អ្នកគ្រប់គ្រង៖ វិស្វករ ការ កោសល្យ

អនុសិទ្ធិ: LPD Wien
លេខ ZVR: 451219954

Impressum

Zur Info:
Diese Homepage www.anit-khmer.net gehört dem Verein ANIT Khmer in Wien/Österreich. Für alle Texte und Bilder sowie Videos in unserer Vereins-Homepage sind wir verantwortlich.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Gegen alle gefährlichen Virus- und Wurmattacke sollte Ihr PC oder Lap-Top mit aktuellem Antivirusprogramm ausgerüstet sein.

Verantwortlicher: Dipl.-Ing.(FH) Kosal KAR

Registriert bei: LPD Wien
ZVR-Zahl: 451219954

Abgabenkontonummer:
12 617/1578