• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

គេហទំព័រ

សមាគមយើង អាច​រៀបចំ​បង្កើត​​គេហទំព័រ សំរាប់លោក​អ្នក​បាន​ក្នុង​កំរៃ​ទាប។ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍ យើងខ្ញុំ​អាច​រៀបជា​​គេហ​ទំព័រពីរជាគំរូ​​ជូន​លោក​អ្នកមើល​សិន។ លើស​ពី​នេះទៀត យើង​អាច​រៀប​ចំ​គេហ​ទំព័រតាមបំណង​​របស់​លោក​អ្នកបាន។

អស័យដ្ឋានអ៊ីមែល៖ office(at)anit-khmer.net

Homepage

Unser Verein kann Homepage für Sie mit einem günstigen Preis erstellen und pflegen. Falls Sie sich interessieren, können wir zwei Homepage-Muster für Sie zum Ansehen erstellen. Mehr dazu können wir auch nach Ihrem Wunsch basteln.

Mailen Sie an uns: office(at)anit-khmer.net