• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

គំរោងជំនួយ

ដូចលោកអ្នកបានជ្រាបខ្លះៗហើយថា៖ សមាគមយើង​បានបង្កើត​ឡើង​ គឺ​ដើម្បី​​ជួយជ្រោម​ជ្រែង​ដល់​ជន​ក្រី​ក្រ​គ្រប់​រូប  តាម​រយៈ​គំរោង​​ជំ​នួយ​ផ្សេង​ៗ និង​​​តាម​រយៈសមាជិក​សមាគម​​យើង​ចុះ​ជួយ​​​ដោយ​ផ្ទាល់​។

ក្រៅពី​គំរោងជំនួយ​ដែលមាន​បង្ហាញ​នៅលើ​ទំព័រនេះ សមាគមយើងបាន​ជួយជ្រោម​ជ្រែង​ដល់​បង​ប្អូន​ខ្មែរ​យើង និងជនជាតិ​អូទ្រីស ដូច​ជា៖
សាកសួរសុខទុក្ខជនចាស់​ជរា ទាក់ទងទៅស្ថានទូតខ្មែរ ទាក់​ទង​ទៅ​​អង្គការដ៏ទៃ និងស្ថាប័ននានា ផ្ដល់​ជា​ដំណឹង​អំពី​ប្រទេស​កម្ពុជា រៀបចំជាពិធីបុណ្យ បង្ហាញ​សិល្បៈនិង​វប្បធម៌ខ្មែរ និង​ការ​ជួប​ជុំគ្នា ផ្សេងៗ​ទៀត។

ចាប់ពីខែធ្នូធ្នាំ២០១៥ រហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ២០២០នេះ គឺ៥ឆ្នាំហើយ ដែលសមាគមយើងបាន ផ្គត់ផ្គង់ទឹកសុទ្ធដល់សិស្សានុសិស្ស ក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងសាលារៀន ទាំងបីក្នុងឃុំកោះធំ ក នេះ (សិស្សចំនួនប្រមាណជាជាង ៦០០នាក់) ។ ការចំណាយជាមធ្យម គឺប្រមាណជា ៥០០$ ក្នុង១ឆ្នាំ។

ចាប់ពីធ្នាំ២០២១នេះទៅ សមាគមយើងបានរៀបចំគំរោងថ្មីក្នុងការ ផ្គត់ផ្គង់ទឹកសុទ្ធ គឺរយៈពេល៦ឆ្នាំបន្តទៀត ដល់សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួនប្រមាណជាជាង ១០០០នាក់។

Hilfsprojekte

Wie Sie schon etwas über uns erfahren, unser Verein wurde gegründet, um die armen und benachteiligten Khmer-Kinder/Personen direkt durch Tätigkeit unserer Mitglieder oder indirekt durch Hilfsprojekte zu unterstützen.

Außer den geplanten Hilfsprojekten, die sich auf dieser Seite befinden, haben wir sowohl Khmer als auch Österreichern geholfen, nämlich: Besuchen Kranke und gebrechlichen Personen, Erledigung einiger Angelegenheiten bei unserer Botschaft in Brüssel, Pflegen Beziehung/Kontakte zu anderen Vereinen und Magistraten, Organisieren Feste und Veranstaltungen sowie verschiedene Sitzungen.

Seit 5 Jahren (Dezember 2015 bis Dezember 2020) unterstützen wir die Schüler inkl. Lehrpersonal aller drei Schulstandorten (rund 600 Schulkinder) in der Kommune Koh Thom "A" mit dem Trinkwasser. Durchschnittliche Ausgabe liegt bei rund $500/Jahr.

Ab 2021 haben wir uns schon entschieden für weitere 6 Jahre mit dem Trinkwasser zu unterstützen. Die Schulkinder inkl. Lehrpersonal aller drei Schulstandorten sind aktuell über 1.000.