• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

ការតាំងពិព័រណ៍រូបភាព២០១៣-Fotoausstellung 2013

លោកវិស្វករ ការ កោសល្យ ប្រធានសមាគម អាណិតខ្មែរ ប្រចាំនៅទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស

Herr Dipl.-Ing.(FH) Kosal KAR; Obmann das Vereins ANIT Khmer in Wien/Österreich

បទចំរៀងខ្មែរ៖ ឱ!ផ្ទៃមេឃស្រុកខ្មែរ កូតវីយូឡុងដោយកុមារី រិទ្ធ ហាណា នៅទីក្រុងវីយែន

Khmer Musik: Oh! freier Himmel in meinem Khmer Heimatland; Gespielt mit Geige von Hanna RITH.

របាំខ្មែរ៖ នារីជាជួរ, សម្ដែងដោយក្រុមសិល្បៈស្ត្រីខ្មែរនៅទីក្រុងវីយែន (បង្ហាត់ដោយ Mag. Socheat Chorn)

Khmer Tanz: Neary Chea Chuor; Präsentiert von Damen Tanzgruppe in Wien (Trainiert durch Mag. Socheat Chorn).