• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

រូបភាព-Fotos

សមាគមយើងរៀបចំដាក់រូបភាព​ពី​ពិធីបុណ្យ និង​ពីសកម្ម​ភាព​​ផ្សេង​ៗ​​របស់​សមាគម​នៅ​លើ​ទំព័រ​នេះ​ គឺតាម​សំ​ណូម​ពររបស់​មិត្ត​ភក្ដិ​យើង​មួយ​ចំ​នួន។ ប្រ​សិន​បើ​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​មិន​ចង់​​ឲ្យ​ដាក់​បង្ហាញ​រូបភាព​ដែល​មាន​មុខ​អ្នក​នោះ​ក្នុង​រូបភាព​នោះ សូម​លោក​អ្នក​មេត្តា​ទាក់ទង​មក​យើង​ខ្ញុំ! សមាគម​យើង​នឹង​សុំ​អធ្យាស័្រយ និងដក​រូប​ភាព​នោះចេញ​វិញ។​ សូមអរគុណ!

Wir lassen die Fotos von unseren Festen und Aktivitäten im Rahmen unseres Vereines hier zeigen, weil einige von uns so sich wünschen. Sollte jemand aus irgendeinem Grund sich nicht wünschen eigene Foto zu veröffentlichen, melden Sie sich bitte bei uns! Wir würden uns entschuldigen und Ihr Foto entfernen. Vielen Dank.