• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

ពិធីបុណ្យ-Events

កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀបចំដោយ​សមាគម​យើង​ និងដោយ​សមាគម​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​​មាន​​កិច្ច​សហការ​ជា​មួយ​គ្នា គឺមាន​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​​តារាង​​ប្រ​តិទិន នៅ​លើ​ទំ​ព័​រ​ខាង​ក្រោម​នេះ។ រាល់​ពិធី​បុណ្យ និង​កម្ម​វិធី​ផ្សេងៗ​ ដែល​យើង​បាន​ចូល​រួម សមាគម​យើង​មាន​ដាក់​បង្ហាញ​ជាវីដេអូ និងជា​រូប​ភាពនៅ​ខាង​ក្រោម​នេះដែរ​។

Alle wichtigen Termine, die sowohl von uns als auch von kooperierenden Vereinen geplant sind, werden hier in diesem Terminkalender eingetragen. Von allen Events und Aktivitäten, indem wir teilgenommen haben, werden auch hier als Videos und Fotos zur Verfügung gestellt.

Khmer-Neujahr​ 2013

Khmer Neujahr 2013, im Namen von Verein der Khmer Kultur und -Sprache

Herr Dr. Oskar WAWRA und Dipl.-Ing.(FH) Kosal KAR

Unsere Khmer Tänzerinnen aus Wien

Gemeinsames Foto bei Khmer Neujahrfeier 2557