• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

កាលបរិច្ឆេទ-Termin

នៅក្នុងប្រតិទិនខាងក្រោមនេះ មានដាក់បញ្ចូលកាលបរិច្ឆេតសំខាន់ៗ​សំរាប់​លោក​អ្នក​​ ជា​​ព័ត៌មាន។
Hier im Kalender stehen die wichtigen Termine für Sie zur Verfügung.