• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

ស្មុំកូន

សមាគមយើង​អាច​ផ្តល់​ដំណឹង ​ស្ដីអំពីការ​ស្មុំកូនកំព្រា​​ពី​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​​ ជូន​លោក​​អ្នកបាន​តាម​ការ​គួរ។ បន្ថែម​លើ​នេះ​ទៀត យើង​អាច​ផ្ដល់​ជូន​សៀវ​ភៅ​ច្បាប់​ក្រឹត​ក្រម​ ចំ​នួន​ពីរ​​ក្បាល​​ស្ដី​​អំពី​លទ្ធភាព និង​កាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់ខ្លះៗ​ ដែល​លោក​អ្នក​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​តែ​ដឹង​ជាមុន។

Adoption

Gerne können wir einige Informationen über Adoption eines Kindes aus Königreich Kambodscha weitergeben. Zwei Gesetzbücher betreffend Möglichkeiten und Anforderungen, die Sie zuvor wissen müssen, können wir auch an Sie zukommen lassen.